Tháng Tư 16, 2024

Danh sách trường công bố điểm xét tuyển năm 2018

> LIÊN TỤC CẬP NHẬP <

CẬP NHẬP 15 giờ 30 ngày 15 tháng 7 năm 2018 (mới thêm 10 trường)

STT Tên trường Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Thông tin chi tiết
58 Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội giảm 3-4 điểm, điểm sàn là 18 – 20  Tại đây
57 Đại học Y Dược TP.HCM giảm so với năm trước Tại đây
56 ĐH Quốc tế Hồng Bàng xét tuyển từ 12 điểm Tại đây
55 Đại học Xây Dựng miền Tây 13 điểm Tại đây
54 Đại học Lâm Nghiệp từ 13 đến 15 điểm Tại đây
53 Đại học Y dược Cần Thơ từ 17 điểm Tại đây
52 Đại học Huế Dự kiến 14 đến 15 điểm Tại đây
51 Đại học Nha Trang (điểm xét học bạ) 18 đến 24 điểm Tại đây
50 Khoa Quốc tế – ĐHQGHN 15 điểm Tại đây
49 Khoa Luật – ĐHQGHN từ 16,5 điểm Tại đây
48 ĐH Giáo dục – ĐHQGHN 15,25 điểm Tại đây
47 Đại học Công nghệ – ĐHQGHN từ 16 điểm Tại đây
46 Đại học Hạ Long (hệ cao đẳng) 13 điểm Tại đây
44 Học viện Hàng không Việt Nam 15 đến 18 điểm Tại đây
43 Khoa Y dược – ĐHQGHN 15 đến 18 điểm Tại đây
42 ĐH Nông lâm Bắc Giang 12,5 điểm Tại đây
41 Đại học Kinh tế – ĐHQGHN 16 đến 20 điểm Tại đây
40 Đại học Hà Nội 15 điểm Tại đây
39 Đại học Mở TPHCM 15 điểm Tại đây
38 Học viện Ngân hàng  Cơ sở tại Hà Nội 17 điểm, ngành đào tạo chính quy liên kết quốc tế xét 16 điểm, ở Phú Yên và Bắc Ninh từ 15-15,5 điểm Tại đây
37 ĐH Đà Lạt nhận hồ sơ xét tuyển ở mức 13,5 Tại đây
36 Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM)  năm nay dao động từ 15-18 điểm. Tại đây
35 ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội Nhận hồ sơ từ 15-17 điểm Tại đây
34 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Ngành công nghiệp ô tô hệ đại trà có điểm nhận hồ sơ cao nhất 20. Nhiều ngành nhận hồ sơ xét tuyển 18 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 15 đến 17 điểm. Tại đây
33  Đại học Bác Khoa Hà Nội Từ 18 đến 21,5 Tại đây
32 Đại học Nội vụ 13 đến 17 điểm tùy ngành Tại đây
31 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG Hà Nội 15 đến 17 điểm tùy ngành Tại đây
30 Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội 15 điểm Tại đây
29 Đại học Giao thông vận tải TPHCM 14 đến 16 điểm tùy ngành Tại đây
28 ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 12 và 13 điểm tùy ngành Tại đây
27 Đại học Tài chính marketing 15,5 điểm Tại đây
26 Đại học Phan Châu Trinh Y đa khoa là 17 điểm, các ngành còn lại là 15 điểm Tại đây
25 Đại học Công nghệ Vạn Xuân 15 điểm
24 Học viện Báo chí và tuyên truyền Dự kiến 15,5 điểm
23 Đại học Thủy Lợi Dự kiến 14 – 14,5 điểm
22 Đại học Luật Hà Nội Dự kiến 18 điểm
21 Đại học Dân lập Hải Phòng 12 điểm Tại đây
20 Đại học Xây dựng miền Trung 11 điểm Tại đây
19 Đại học Kinh tế Quốc dân 18 điểm Tại đây
18 Học viện tài chính 17 điểm trở lên (không môn nào bị điểm liệt) Tại đây
17 ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM 15 đến 17 điểm tùy ngành Tại đây
16 Đại học Y dược Hải Phòng 16 đến 18 điểm Tại đây
15 Học viện Nông nghiệp 13 đến 15 điểm Tại đây
14 Đại học Ngoại Thương 20.5 đối với cơ sở Hà Nội và TP.HCM; 17 điểm đối với cơ sở Quảng Ninh Tại đây
13 Học viện chính sách và phát triển 20 điểm Tại đây
12 Đại học Công Đoàn 15 điểm Tại đây
11 Đại học Hà Nội 15 điểm Tại đây
10 Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh 15 điểm Tại đây
09 Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội 15 điểm Tại đây
08 Đại học Thương Mại 16 điểm Tại đây
07 Đại học Văn hóa Hà Nội 15 điểm Tại đây
06 Đại học Công nghệ TP.HCM đã có điểm trúng tuyển học bạ Tại đây
05 Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM đã có điểm trúng tuyển học bạ Tại đây
04 Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội 15,5 điểm Tại đây
03 ĐH Nông Lâm TpHCM Dự kiến 16-19 điểm theo mỗi chuyên ngành Tại đây
02 ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM Dự kiến 17 – 18 điểm Tại đây
01 ĐH Giao thông vận tải TPHCM dự kiến sẽ có những ngành điềm sản dưới mức 15, còn lại điểm sẽ trong khoảng 16-17 điểm Tại đây