Tháng Chín 27, 2023

Điểm xét tuyển vào Đại Học Nông Lâm Bắc Giang năm 2018

Điểm xét tuyển vào Đại Học Nông Lâm Bắc Giang năm 2018 cho các ngành đào tạo tại trường như sau: