Posted in Công thức Nguyên Hàm và Tích phân

Bảng công thức nguyên hàm hay và khó

Nguyên hàm là gì? Hàm số \(F_{(x)}\) được gọi là nguyên hàm của hàm số \(f_{(x)}\) trên (a;b) nếu \(F’_{(x)} = f_{(x)}\) Ví dụ: Hàm số \(y = x^{2}\) là nguyên hàm của hàm số \(y = 2x\) trên \(\mathbb{R}\) vì \((x^{2})’ = 2x\) Hàm số \(y = \ln x\) là nguyên hàm của hàm số \(y = \frac{1}{x}\) trên \((0,+\infty )\) vì \((\ln x)’ = \frac{1}{x}\) Tính chất của nguyên hàm \((\int f_{(x)}dx)’ = f_{x}\) \(\int a.f_{(x)}dx = a.\int f_{(x)}dx\) \(\int \left [ f_{(x)} \pm g_{(x)} \right ]dx = \int f_{(x)}dx \pm \int g_{(x)}dx\) Bảng nguyên hàm đầy đủ…

Xem tiếp...
Posted in Công thức số phức

Công thức số phức

Công thức cộng, trừ và nhân hai số phức Cho hai số phức \({z_1} = a + bi,\,\,{z_2} = c + di\,(a,b,c,d \in \mathbb{R}),\) ta có: \(z_1+z_2=(a + bi) + ( c + di) = (a + c) + (b + d)i\) \(z_1-z_2=(a + bi) – ( c + di) = (a – c) + (b – d)i\) \(z_1.z_2=(a + bi)( c + di) = (ac – bd) + (ad + bc)i\) Nhận xét Phép cộng và phép nhân số phức được thực hiện tương tự như đối với số thực, với chú ý \(i^2=-1.\) Với mọi \(z,z’\in\mathbb{C}\): \(z + \overline z =…

Xem tiếp...
Posted in Công thức

công thức tính tích phân cơ bản

Định nghĩa tích phân Cho hàm \(f(x)\) liên tục trên khoảng K và a, b là hai số bất kỳ thuộc K. Nếu \(F(x)\) là một nguyên hàm của \(f(x)\) thì hiệu số \(F(b)-F(a)\) được gọi là tích phân của \(f(x)\) từ a đến b và ký hiệu là \(\int\limits_a^b {f(x)dx} .\) Tính chất của tích phân – Công thức tích phân Cho các hàm số \(f(x),\,g(x)\) liên tục trên K và \(a,b,c\) là ba số thuộc K. \(\,\int\limits_a^a {f(x)dx = 0}\) \(\int\limits_a^b {f(x)dx = – \int\limits_b^a {f(x)dx} }\) \(\int\limits_a^b {f(x)dx = \int\limits_a^c {f(x)dx} + \int\limits_c^b {f(x)dx} }\) \(\int\limits_a^b {k.f(x)dx = k\int\limits_a^b {f(x)dx} }\) \(\int\limits_a^b {[f(x) \pm…

Xem tiếp...
Posted in Công thức

Công thức tính tích phân

Công thức tích phân từng phần Cho hai hàm số u và v có đạo hàm liên tục trên đoạn [a, b], thì ta có : $\int\limits_a^b {udv = \left. {\left[ {uv} \right]} \right|_a^b – \int\limits_a^b {vdu} } $ Trong lúc tính tính tích phân từng phần ta có những ưu tiên sau : Ưu tiên 1: Nếu có hàm ln hay logarit thì phải đặt u = ln(x) hay u = log$_a$x. Ưu tiên 2 : Đặt u = ? mà có thể hạ bậc. Ví dụ áp dụng công thức tích phân từng phần Ví dụ 1: Tính…

Xem tiếp...
hình học không gian
Posted in Công thức

Sơ đồ tư duy toán lớp 12 cực chất

Xem tiếp...
cực trị hàm số
Posted in Công thức

Tổng hợp kiến thức toán THPT từ căn bản tới nâng cao

File pdf: Link tải

Xem tiếp...
Posted in Công thức

Bí quyết lấy lại kiến thức hình học căn bản cho học sinh “mất gốc”

Bí quyết lấy lại kiến thức hình học căn bản cho học sinh “mất gốc”

Xem tiếp...
Sách ôn thi đại học môn toán
Posted in Công thức

Trọn bộ công thức toán lớp 12 có hướng dẫn casio

Trọn bộ công thức toán lớp 12 có hướng dẫn casio Công thức toán 12    

Xem tiếp...
Posted in Công thức Hóa học

58 công thức hóa học thường gặp trong đề thi

Xem tiếp...
Posted in Công thức

Công thức toán 12 bản đầy đủ từ cơ bản tới nâng cao

Công thức toán 12 bản đầy đủ từ cơ bản tới nâng cao gồm những phần sau: Công thức tính nhanh thường gặp của thể tích khối chóp Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Diện tích mặt cầu – Thể tích khối cầu Tổng hợp công thức diện tích mặt tròn xoay- thể tích khối tròn xoay Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số Cực trị hàm số Một số dạng toán liên quan tới cực trị của hàm số Một số công thức toán giải nhanh thường gặp Giá trị lớn…

Xem tiếp...