Tháng Chín 27, 2023

Công thức toán 12 bản đầy đủ từ cơ bản tới nâng cao

Công thức toán 12 bản đầy đủ từ cơ bản tới nâng cao gồm những phần sau:

 • Công thức tính nhanh thường gặp của thể tích khối chóp
 • Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
 • Diện tích mặt cầu – Thể tích khối cầu
 • Tổng hợp công thức diện tích mặt tròn xoay- thể tích khối tròn xoay
 • Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số
 • Cực trị hàm số
 • Một số dạng toán liên quan tới cực trị của hàm số
 • Một số công thức toán giải nhanh thường gặp
 • Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
 • Đường tiệm cần của đồ thị hàm số
 • Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
 • Công thức giải nhanh dạng tiếp tuyến
 • Điểm đặc biệt của họ đường cong
 • Lũy thừa và hàm số lũy thừa
 • Logarit và hàm số logarit
 • Bài toán lãi suất ngân hàng
 • Công thức Nguyên hàm
 • Công thức tích phân và ứng dụng tích phân
 • Các phương pháp tính nguyên hàm
 • Các công thức tính tích phân
 • Số phức
 • Khối đa diện
 • Một số công thức tính nhanh thể tích khối chóp thường gặp
 • Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
 • Hệ trục tọa độ trong không gian oxyz