Công thức toán 12 bản đầy đủ từ cơ bản tới nâng cao gồm những phần sau: Công thức tính nhanh thường gặp của thể tích khối chóp Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Diện tích mặt cầu – Thể tích khối cầu Tổng hợp công thức diện tích