Tháng Hai 24, 2024

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào Khoa Y Dược – ĐHQGHN 2018

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào Khoa Y Dược – ĐHQGHN năm 2018 đã được cập nhật chi tiết tại đây
Khoa Y Dược xây dựng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 cụ thể như sau:

Số Thứ Tự Ngành học Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
1 Y Khoa 20
2 Dược Học 20
3 Răng hàm mặt (Chương trình chất lượng cao) 18