Tháng Ba 1, 2024

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm đủ điều kiện để nộp hồ sơ ĐKXT) tuyển sinh đại học hệ chính quy xét tuyển đợt 1 dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (đã tính điểm ưu tiên) thay cho ngưỡng đảm bảo chất lượng đã thông báo tại Đề án tuyển sinh năm 2018 của trường như sau:

Ngành

ngành

Tổ họp môn xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến

Ngưởng đảm bảo chất lượng đầu vào

Y khoa

7720101

Toán, Hóa, Sinh

600

18.00

Y học dự phòng

7720110

Toán, Hóa, Sinh

60

16.00

Y học cổ truyền

7720115

Toán, Hóa, Sinh

80

16.00

Răng hàm mặt

7720501

Toán, Hóa, Sinh

80

18.00

Dược học

7720201B

Toán, Hóa, Sinh

50

18.00

7720201A

Toán, Lý, Hóa

50

18.00

Điều dưỡng

7720301

Toán, Hóa, Sinh

100

16.00

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

Toán, Hóa, Sinh

80

16.00

Tổng cộng

1100