Tháng Tư 16, 2024

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên 2018

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên năm 2018 đã được công bố, xem chi tiết tại đây
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào ĐH Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên năm 2018