Tháng Tư 16, 2024

Điểm sàn xét tuyển Khoa Quốc tế – ĐHQGHN năm 2018

Điểm sàn xét tuyển vào Khoa Quốc tế của trường ĐHQGHN năm 2018 đã được chính thức công bố tại đây
Điểm sàn xét tuyển Khoa Quốc tế – ĐHQGHN năm 2018

1

QHQ

7340120

Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh)

A00

16

A01

16

D01-06

16

D96-DD1

16

2

QHQ

7340303

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh)

A00

15

A01

15

D01-06

15

D96-DD1

15

3

QHQ

7340405

Hệ thống thông tin quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh)

A00

15

A01

15

D01-06

15

D96-DD1

15

4

QHQ

7480111

Tin học và Kĩ thuật máy tính (Chương trình LKĐT do ĐHQGHN cấp bằng)

A00

15

A01

15

D01-06

15

D90-D95

15