Tháng Hai 24, 2024

Điểm xét tuyển sinh của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Điềm sàn xét tuyển ĐH sư phạm kỹ thuật HCM 2018 vừa công bố hôm nay. Học sinh xem chi tiết bên dưới
Ngành Công nghiệp ôtô hệ đại trà lấy điểm sàn xét tuyển cao nhất là 20, các ngành khác 15-19.