Tháng Bảy 2, 2022

Sẽ tổ chức thi THPT Quốc gia trên máy tính từ năm 2021

Từ năm 2021, các môn thi THPT Quốc gia sẽ được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và các thí sinh sẽ làm bài thi trên máy tính.

Đây là thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với việc tuyển sinh đại học hướng tới tổ chức thi trên máy tính, thí sinh có thể thi nhiều lần trong năm do tổ chức khảo thí thực hiện. Các trường có thể sử dụng kết quả này để xét tuyển hay tổ chức thi, kiểm tra riêng.

Đây là một trong những thông báo chính thức trong đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Như vậy, trong 3 năm từ năm 2018 – 2020, việc tổ chức thi các môn thi, bài thi trong kì thi THPT Quốc gia vẫn được giữ ổn định như năm 2017.