Tháng Tư 19, 2024

Điểm xét tuyển đại học Bách Khoa Hà Nội 2018

Căn cứ kết quả phân tích dữ liệu điểm thi THPT Quốc gia, số lượng thí sinh và số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2018, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường năm nay sẽ giảm so với năm 2017.

Để thí sinh có thể cân nhắc các nguyện vọng của mình, trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự báo cho thí sinh mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo của trường với mục đích khuyến cáo và định hướng cho các em tham khảo và tự điều chỉnh nguyện vọng một cách tự tin.


Trường cũng hướng dẫn cách tính điểm như sau:

Đối với tổ hợp môn không có môn chính, điểm xét tuyển (ĐX) được tính theo công thức sau:

ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3)] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển*

Đối với tổ hợp môn có môn chính:

ĐX = [(Môn chính x 2 + Môn2 + Môn3) x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển*

Thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng và đã nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển hợp lệ về trường trong thời hạn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sẽ được cộng Điểm ưu tiên xét tuyển là 3,0 điểm.