Tháng Tư 19, 2024

Điểm xét tuyển Đại học Kinh Tế Quốc dân năm 2018

Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2018, cụ thể như sau:
Điểm xét tuyển Đại học Kinh Tế Quốc dân năm 2018

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo:

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 18 điểm; Mức điểm được cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển thẳng; Điểm tối thiểu của mỗi môn/bài thi trong Tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm;

Thí sinh chưa nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo có thể nộp bổ sung trước 17h00 ngày 20/7/2018 tại Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.