Tháng Bảy 2, 2022

Đại học Bạc Liêu xét tuyển bổ sung năm 2018

Trường Đại học Bạc Liêu xét tuyển bổ sung dợt 1 các ngành đại học, cao đẳng chính quy năm 2018 như sau:
Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh toàn quốc.

Điều kiện dự tuyển:

– Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương;

– Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định; Ricng ngành cao đẳng Giáo dục Thể chất, thí sinh phải đăng ký thi môn Năng

khiếu (Thời gian thi tuyển: 08/9/2018).

Các ngành và hình thức tuyển sinh

Các ngành xét tuyển:

Hình thức xét tuyển:

Xét tuyển từ điểm thi THPT Quốc gia

Căn cứ vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.

Điểm xét tuyển (ĐXT)

ĐXT = Tổng điểm 3 môn thi THPT QG trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên (ƯT) khu vực (nếu có) + điểm ưr đổi tượng (nếu có).

Các ngành đại học: ĐXT đạt từ 14 điểm trở lên.

Các ngành cao đẳng: ĐXT đạt từ 10 điểm trờ lên.

Hồ sơ xét tuyển:

–    Phiếu đăng ký xét tuyển.

–       01 bản sao (không cần công chứng) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

Chế độ ưu tiên khu vực và uii tiên theo đổi tượng:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Xét tuyển từ điểm học tập THPT (Học bạ)

Điều kiện xét tuyển

ĐXT = Tổng các điểm trung bình (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ƯT khu vực (nếu có) + điểm ƯT đối tượng (nếu có).

Các ngành đại học: ĐXT đạt từ 15 điểm trở lên.

Các ngành cao đẳng: ĐXT đạt từ 12 điểm trở lên.

Hồ sơ:

–    Phiếu đăng ký xét tuyển.

–    01 bản sao (không cần công chứng) học bạ THPT.

Chế độ ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tliòi gian, hình thức và lệ phí nộp hồ sơ

1.   Thời gian: từ ngày 22/8/2018 đến hết ngày 31/8/2018.

Hình thức:

–  Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bạc Liêu, sổ 178, Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

–   Thí sinh có thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ trên.

3.   Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Thòi gian công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 04/9/2018.

Thí sinh trúng tuyển phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 (bàng chính) đến hết ngày 07/9/2018, tại phòng Đào tạo Trường Đại học Bạc Liêu. Thí sinh có thể gửi qua đường Bưu điện.