Tháng Hai 24, 2024

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2018

Trường Đại học Miền Trung thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2018, cụ thể như sau:
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2018 như sau:

Ngành nghề, chỉ tiêu đào tạo và điểm chuẩn nhận hồ sơ: