Tháng Bảy 4, 2022

Đại học Sư phạm – ĐH Huế xét tuyển bổ sung 2018

Trường đại học sư phạm – Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018 đợt 1 cụ thể như sau:
Chỉ tiêu xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2018 của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

TT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

THANG ĐIỂM XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1 Sư phạm Toán học 7140209 1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A00

40

70

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A01
2 Sư phạm Tin học 7140210 1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A00

40

60

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn chính: Toán, hệ số 2)

A01
3 Sư phạm Vật lí 7140211 1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

A00

40

90

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

A01
4 Sư phạm Hóa học 7140212 1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Hóa học, hệ số 2)

A00

40

60

2. Toán, Sinh học, Hóa học

(Môn chính: Hóa học, hệ số 2)

B00
5 Sư phạm Sinh học 7140213 1. Toán, Sinh học, Hóa học

(Môn chính: Sinh học, hệ số 2)

B00

40

60

2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

(Môn chính: Sinh học, hệ số 2)

D08
6 Giáo dục Chính trị 7140205 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00

30

70

2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD C20
7 Sư phạm Ngữ văn 7140217 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

(Môn chính: Ngữ văn, hệ số 2)

C00

40

90

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

(Môn chính: Ngữ văn, hệ số 2)

D14
8 Sư phạm Lịch sử 7140218 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

(Môn chính: Lịch sử, hệ số 2)

C00

40

50

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

(Môn chính: Lịch sử, hệ số 2)

D14
9 Sư phạm Địa lí 7140219 1. Toán, Sinh học, Hóa học B00

30

70

2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00
10 Giáo dục Tiểu học 7140202 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00

30

34

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
11 Tâm lý học giáo dục 7310403 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00

30

30

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
12 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 7140208 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí C00

30

30

2. Ngữ văn, Lịch sử, GDCD C19
3. Ngữ văn, Địa lí, GDCD C20
13 Vật lí (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ) T140211 1. Toán, Vật lí, Hóa học

(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

A00

40

30

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

(Môn chính: Vật lí, hệ số 2)

A01
Ghi chú:

* Ngành cử nhân Tâm lý học giáo dục, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Vật lý (đào tạo theo chương trình tiên tiến) sinh viên đóng học phí theo quy định.