Tháng Ba 1, 2024

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQG Hà Nội năm 2018

Điểm xét tuyển trường đại học Ngoại Ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2018 đã được cập nhật chi tiết dưới đây
Điểm Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển Đại học Chính quy như sau:

– Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học Ngôn ngữ bậc đại học hệ chính quy năm 2018 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 là 15,00 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn/bài thi; Điểm tối thiểu của mỗi môn/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm;

– Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học Sư phạm bậc đại học hệ chính quy theo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy các ngành Sư phạm năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.