Tháng Bảy 2, 2022

Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Công nghiệp TPHCM 2018

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy năm 2018 như sau:
A. TẠI Cơ SỞ CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chỉ Minh)

I. Bậc Đại học hệ chính quy

TT

ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

1

7850101

Quản lý tài nẹuyên và môi trường A00, B00, D07, D90 45 16.00
2

7540106

Đảm bảo chât lượng và an toàn thực phẩm A00, B00, D07, D90 55 16.00
3

7720497

Dinh dưỡng và khoa học thực phâm

A00, B00, D07, D90 45 16.00
4

7510406

Công nghệ kỳ thuật môi trường A00, B00, D07, D90 55 16.00

TỔNG

200

II. Bậc Đại học hệ chính quy – Chương trình chất lượng cao

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

1

7510401C

Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, BOO, D07, D90 40 15.00
2

7540101C

Công nghệ thực phẩm A00, BOO, D07, D90 40 15.00
3

75104060

Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, BOO, D07, D90 40 15.00
4

7420201C

Công nghệ sinh học A00, BOO, D07, D90 40 15.00

TỔNG

160

Thời gian xét tuyển từ 12/08/2018 đến hết 17h00 ngày 15/08/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 028 3985 1932 – 028 3985 1917 – 028 3895 5858
Website: www.iuh.edu.vn/tuyensinh