Tháng Ba 5, 2024

Thông báo điểm xét tuyển vào trường Đại học Xây dựng miền Tây 2018

Trường Đại học Xây dựng miền Tây công bố mức điểm xét tuyển vào trường đối với các ngành đào tạo đại học chính quy, cụ thể như sau
1. Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia

Chỉ tiêu: Nhà trường dành 70% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) là ≥ 13,0 điểm.

b. Điều kiện nhận hồ sơ

– Đã tốt nghiệp THPT;

-Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) theo quy định;

– Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

Nguyên tắc xét tuyển

– Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT

– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

2. Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ)

Chỉ tiêu: Nhà trường dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ
– Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;

– Điểm trung bình chung (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết (ĐTK) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12. Mỗi môn phải ≥ 6,0 điểm.

Nguyên tắc xét tuyển

– Điểm xét tuyển = TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3 + Điểm UT
Hoặc: Điểm xét tuyển = ĐTK môn 1 + ĐTK môn 2 + ĐTK môn 3 + Điểm UT

– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

– Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.