Tháng Mười Hai 6, 2023

Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN thông báo mức điểm xét tuyển 2018

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN năm 2018
Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN thông báo mức điểm xét tuyển 2018

Nhóm ngành (CN1): Công nghệ thông tin

1

QHI

CN1

Công nghệ thông tin

A00

20

A01

20

D07

20

2

QHI

Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

3

QHI

Hệ thống thông tin

4

QHI

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Nhóm ngành (CN2): Máy tính và Robot

1

QHI

CN2

Kỹ thuật Robot

A00

16

A01

16

D07

16

2

QHI

Kỹ thuật máy tính

Nhóm ngành (CN3): Vật lí kĩ thuật

1

QHI

CN3

Kỹ thuật năng lượng

A00

16

A01

16

D07

16

2

QHI

Vật lí kỹ thuật

1

QHI

CN4

Cơ kỹ thuật

A00

16

A01

16

D07

16

2

QHI

CN5

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

A00

16

A01

16

D07

16

3

QHI

CN6

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00

16

A01

16

D07

16

4

QHI

CN7

Công nghệ Hàng không vũ trụ

A00

16

A01

16

D07

16

5

QHI

CN8

Khoa học Máy tính (CTĐT CLC TT23)

A00

16

A01

16

D07

16

6

QHI

CN9

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTĐT CLC TT23)

A00

16

A01

16

D07

16