Tháng Tư 19, 2024

Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc phải được tiến hành thường xuyên… Tăng cường công tác giáo dục các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc và định hướng cho thanh thiếu nhi trong tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới (phương hướng nhiệm kỳ VII của BCH tỉnh Đoàn). Là một trong những biện pháp thực hiện: Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Công tác tư tưởng-văn hoá của Đoàn Công tác xây dựng đoàn.

Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc phải được tiến hành thường xuyên… Tăng cường …

Câu nào sau đây không mắc lỗi diễn đạt: Nguyễn Công Trứ, một nhà thơ nổi tiếng, tác giả của “Bài ca ngất ngưởng”. Anh ấy có một yếu điểm là thiếu tính quyết đoán trong công việc. Bằng những lời thơ tha thiết của tác giả, đã thông cảm sâu sắc với người cung nữ. Qua hoạt động thực tiễn, chúng ta có thể rút ra những bài học qúy báu.

Câu nào sau đây không mắc lỗi diễn đạt: Nguyễn Công Trứ, một nhà thơ nổi tiếng, tác giả của “Bài ca ngất ngưởng”. Anh …