Tháng Mười Một 30, 2023

Di tích thành Cổ Loa hiện nay thuộc địa phương nào? Hà Tây Hà Bắc Hà Nam Hà Nội

Di tích thành Cổ Loa hiện nay thuộc địa phương nào?

  • Hà Tây
  • Hà Bắc
  • Hà Nam
  • Hà Nội