Tháng Mười 26, 2021

Tai ngoài có vai trò gì đối với khả năng nghe của con người ?

Tai ngoài có vai trò gì đối với khả năng nghe của con người ?
A. Hứng sóng âm và hướng sóng âm
B. Xử lí các kích thích về sóng âm
C. Thu nhận các thông tin về sự chuyển động của cơ thể trong không gian
D. Truyền sóng âm về não bộ

Hướng dẫn

Tai ngoài có vai trò hứng sóng âm và hướng sóng âm vào tai.
Đáp án cần chọn là: A