Tháng Ba 21, 2023

Livomo (Italy) là thành phố kết nghĩa với thành phố nào ở VN? Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng Vinh

Livomo (Italy) là thành phố kết nghĩa với thành phố nào ở VN?

  • Hà Nội
  • Hải Phòng
  • Đà Nẵng
  • Vinh