Tháng Ba 3, 2024

Các từ: thỏ thẻ, véo von, rả rích, xôn xao, réo rắt là: Từ tượng thanh Từ tượng hình Gợi cảm Cả a,b,c đều đúng

Các từ: thỏ thẻ, véo von, rả rích, xôn xao, réo rắt là:

  • Từ tượng thanh
  • Từ tượng hình
  • Gợi cảm
  • Cả a,b,c đều đúng