Tháng Ba 24, 2023

Trong khuôn viên của Đài tiếng nói Nhân Dân TPHCM (37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1) có một công trình tưởng niệm: Tượng đài và bia chiến thắng mùa xuân 1975 Tượng đài và bia tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968 Bia kỷ niệm ngày phát sóng đầu tiên 30/4/1975 Tượng đài anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Trong khuôn viên của Đài tiếng nói Nhân Dân TPHCM (37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1) có một công trình tưởng niệm:

  • Tượng đài và bia chiến thắng mùa xuân 1975
  • Tượng đài và bia tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968
  • Bia kỷ niệm ngày phát sóng đầu tiên 30/4/1975
  • Tượng đài anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.