Tháng Ba 21, 2023

Vùng đất được xem là “Lá phổi xanh Thành phố” được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới là: Khu du lịch sinh thái Củ Chi Khu di tích Láng Le-Bàu Cò Rừng ngập mặn Cần Giờ Rừng dừa Quận 9

Vùng đất được xem là “Lá phổi xanh Thành phố” được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới là:

  • Khu du lịch sinh thái Củ Chi
  • Khu di tích Láng Le-Bàu Cò
  • Rừng ngập mặn Cần Giờ
  • Rừng dừa Quận 9