Tháng Ba 29, 2023

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra ở Mê Linh vào khoảng thời gian nào? Năm 40 trước Công nguyên Năm 40 sau Công nguyên Năm 04 trước Công nguyên Năm 04 sau Công nguyên

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra ở Mê Linh vào khoảng thời gian nào?

  • Năm 40 trước Công nguyên
  • Năm 40 sau Công nguyên
  • Năm 04 trước Công nguyên
  • Năm 04 sau Công nguyên