Tháng Ba 29, 2023

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, TPHCM đã lập các khu căn cứ cách mạng, các chiến khu: Láng Le-Bàu Cò; An Phú Đông; Hố Bần Vườn Thơm; Ngã Ba Giồng; An Hạ Bình Chánh; An Sương; Phú Thọ Hoà Tân Qui, Rừng Sác; Bình Trị

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, TPHCM đã lập các khu căn cứ cách mạng, các chiến khu:

  • Láng Le-Bàu Cò; An Phú Đông; Hố Bần
  • Vườn Thơm; Ngã Ba Giồng; An Hạ
  • Bình Chánh; An Sương; Phú Thọ Hoà
  • Tân Qui, Rừng Sác; Bình Trị