Tháng Ba 31, 2023

Được thành lập năm 1900, có tên là vườn Ông Thượng, vườn Bờ-rô, hiện nay là công viên: Hoàng Văn Thụ Lê Văn Tám Tao Đàn Kỳ Hoà

Được thành lập năm 1900, có tên là vườn Ông Thượng, vườn Bờ-rô, hiện nay là công viên:

  • Hoàng Văn Thụ
  • Lê Văn Tám
  • Tao Đàn
  • Kỳ Hoà