Tháng Ba 21, 2023

Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược tại Củ Chi được khánh thành vào ngày: 30/4/1990 19/5/1990 30/4/1995 19/12/1995

Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược tại Củ Chi được khánh thành vào ngày:

  • 30/4/1990
  • 19/5/1990
  • 30/4/1995
  • 19/12/1995