Tháng Mười 19, 2021

Phản xạ nào dưới đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai?

Phản xạ nào dưới đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai?
A. Chảy nước miếng khi có ai đó nhắc đến từ “me”
B. Bỏ chạy khi có báo động cháy
C. Nổi gai ốc khi đi qua nghĩa địa
D. Dừng lại trước ngã tư khi nhìn thấy đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng

Hướng dẫn

Chảy nước miếng khi có ai đó nhắc đến từ “me” là phản xạ có điều kiện có sự tham gia của hệ
thống tín hiệu thứ hai.
Đáp án cần chọn là: A