Tháng Ba 21, 2023

Bài hát “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao được chọn làm quốc ca vào năm nào? 1945 1946 1954 1975

Bài hát “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao được chọn làm quốc ca vào năm nào?

  • 1945
  • 1946
  • 1954
  • 1975