Tháng Ba 31, 2023

Tự mình Mặt Trăng có ánh sáng không?

Tự mình Mặt Trăng có ánh sáng không?

A. Có

B. Không

Câu trả lời là: B. Không