Tháng Ba 21, 2023

Câu nào sau đây không mắc lỗi diễn đạt: Nguyễn Công Trứ, một nhà thơ nổi tiếng, tác giả của “Bài ca ngất ngưởng”. Anh ấy có một yếu điểm là thiếu tính quyết đoán trong công việc. Bằng những lời thơ tha thiết của tác giả, đã thông cảm sâu sắc với người cung nữ. Qua hoạt động thực tiễn, chúng ta có thể rút ra những bài học qúy báu.

Câu nào sau đây không mắc lỗi diễn đạt:

  • Nguyễn Công Trứ, một nhà thơ nổi tiếng, tác giả của “Bài ca ngất ngưởng”.
  • Anh ấy có một yếu điểm là thiếu tính quyết đoán trong công việc.
  • Bằng những lời thơ tha thiết của tác giả, đã thông cảm sâu sắc với người cung nữ.
  • Qua hoạt động thực tiễn, chúng ta có thể rút ra những bài học qúy báu.