Tháng Tư 19, 2024
cực trị hàm số

Phương trình đường thẳng đi qua cực trị của hàm số bậc ba

Phương trình đường thẳng đi qua cực trị của hàm số bậc ba gồm 9 trang được trình bày chi tiết trong đó có hướng dẫn cách bấm máy tính để giải nhanh dạng toán Phương trình đường thẳng  này. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em gải nhanh và đạt điểm cao trong bài thi sắp tới.

Xét hàm số y = f(x) (liên tục và khả vi trên tập xác định của nó. Nếu f(x) được phân tích thành f(x) = h(x).f'(x) + g(x) thì g(x) chính là phương trình đi qua điểm cực trị của hàm số f(x). Bằng cách thực hiện phép chia đa thức y/y’ ta tìm được thương h(x) và phần dư ݃g(x). (Đây chính là cách làm phổ biến hiện nay). Những phương pháp tìm nhanh hàm g(x) đều xoay quanh phép chia đa thức y/y′ điển hình là phương pháp lập bảng hệ số chia bậc 2, phương pháp chia bằng máy tính Fx570 với phép gán x = 1000.

Gần đây, tác giả Hoàng Trọng Tấn có chia sẻ thêm một cách tìm hàm g(x) bằng thuật toán truy hồi. Cái hay của phương pháp này ở chỗ hàm g(x) được tìm bằng biểu thức f(x) – h(x).f'(x). Đây là cơ sở quan trọng trong phương pháp tôi muốn giới thiệu ở phần sau. Phương pháp của tác giả tác giả Hoàng Trọng Tấn kết hợp với máy tính Fx570 cho kết quả nhanh hơn các phương pháp chia đa thức hiện nay và có thể áp dụng với bài toán chứa tham số. Đây là phương pháp có tính đột phá cao; tuy nhiên hướng giải quyết chưa phải là phương án tối ưu nhất. Chính vì vậy, tôi xin đề xuất một phương pháp mới có tính ưu việt hơn để giải quyết bài toán này.


Link: Tải về