Tháng Ba 1, 2024
khảo sát hàm số.

ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Giới thiệu với bạn đọc tài liệu “ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số” của thầy Trần Quốc Nghĩa, được biên soạn gồm 9 vấn đề thường gặp với chủ đề này tương ứng 69 trang.  Mỗi phần được biên soạn chi tiết gồm cơ sở lý thuyết về đồ thị hàm số, ví dụ mẫu về đồ thị hàm số, các bài tập tự luyện từ cơ bản tới nâng cao về đồ thị.  Sau đây là mục lục của 9 chủ đề trong tài liệu:

  • Vấn đề 1. SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ
  • Vấn đề 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
  • Vấn đề 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
  • Vấn đề 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
  • Vấn đề 5. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
  • Vấn đề 6. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
  • Vấn đề 7. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ Vấn đề 8. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
  • Vấn đề 9. DÙNG ĐỒ THỊ BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH .BÀI TẬP TỰ LUẬN TỔNG HỢP


Link: Tải về