Tháng Tư 18, 2024
khảo sát hàm số.

Đồ thị hàm số và 5 dạng bài toán trắc nghiệm liên quan

Nhằm đáp ứng câu trúc đề thi mới của Bộ và nhằm cung cấp lượng bài tập đáng kể cho các Em luyện tập Admin giới thiệu với các em tài liệu “Đồ thị hàm số và 5 dạng bài toán trắc nghiệm liên quan”. Theo cấu trúc dự kiến của Bộ thì nội dung này chiếm 12 câu. Admin tin rằng với tài liệu này có thể giúp các Em nắm được từ đơn giản nhất đến các bài toán phức tạp và sẽ hầu như không có dạng bài tập nào về Khảo Sát Hàm số nằm ngoài quyển tài liệu này. Tuy nhiên, việc các Em đọc thêm nhiều tài liệu đó là một điều Thầy rất vui, rất khuyến khích. Để các Em thuận lợi trong việc ghi nhớ các dạng bài tập và luyện tập đến mức nhuần nhiễn, trong vòng 30 giây xong bài Toán. Tài liệu này có 5 phần:

  • Tính đơn điệu của hàm số
  • Cực trị của hàm số
  • Khảo sát hàm số
  • Tương giao giữa hai đồ thị
  • Tiếp xúc – tiếp tuyến

Gửi tới các bạn tài liệu Đồ thị hàm số và 5 dạng bài toán trắc nghiệm liên quan:

Link: Tải về