Tháng Tư 18, 2024
khảo sát hàm số.

Các dạng bài tập trắc nghiệm về khảo sát Hàm Số

Nhằm đáp ứng câu trúc đề thi mới của Bộ và nhằm cung cấp lượng bài tập đáng kể cho các Em luyện tập Thầy biên soạn quyển tài liệu “ Các dạng bài tập trắc nghiệm về khảo sát Hàm Số”. Theo cấu trúc dự kiến của Bộ thì nội dung này chiếm 12 câu. Thầy tin rằng với tài liệu này có thể giúp các Em nắm được từ đơn giản nhất đến các bài toán phức tạp và sẽ hầu như không có dạng bài tập nào về Khảo Sát Hàm số nằm ngoài quyển tài liệu này. Tuy nhiên, việc các Em đọc thêm nhiều tài liệu đó là một điều Thầy rất vui, rất khuyến khích. Để các Em thuận lợi trong việc ghi nhớ các dạng bài tập và luyện tập đến mức nhuần nhiễn, trong vòng 30 giây xong bài Toán. Thầy sẽ chia tài liệu ra thành 7 phần:

  • Phần 1. Các bài toán liên quan đến tính tăng đến tính tăng giảm của hàm số trong bài khảo sát hàm số.
  • Phần 2. Các bài toán liên quan đến cực trị của hàm số trong bài khảo sát hàm số..
  • Phần 3. Các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
  • Phần 4. Các bài toán về tiếp tuyến với đồ thị của hàm số trong bài khảo sát hàm số.
  • Phần 5. Các bài toán sự tương giao trong bài khảo sát hàm số.
  • Phần 6. Một số bài toán khác trong bài khảo sát hàm số.
  • Phần 7. Bài tập tổng hợp trong bài khảo sát hàm số.
  • Phần 8. Hướng dẫn và đáp số trong bài khảo sát hàm số.

Cuối cùng Thầy cũng không quên nói với các  Em rằng mỗi quyển tài liệu điều mang trong nó những kiến thức bổ ít và dù đã cố gắng nhưng tài liệu cũng còn trong đó những sai sót nhất định. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành từ các Bạn đọc. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ sau:

Link: Tải về