đồ thị hàm số
Posted in máy tính casio Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Cách bấm casio tìm phương trình tiếp tuyến của hàm số

1) KIẾN THỨC NỀN TẢNG Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C) và một điểm $M\left( {{x_0};{y_0}} \right)$ thuộc đồ thị (C) . Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại tiếp điểm M là đường thẳng d có phương trình: $y = f’\left( {{x_0}} \right)\left( {x – {x_0}} \right) + {y_0}$ 2) VÍ DỤ MINH HỌA Bài 1-[Thi thử THPT Lục Ngạn – Bắc Giang lần 1 ] Tìm hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = – \frac{1}{x} – \ln x$…

Xem tiếp...
cực trị hàm số
Posted in máy tính casio Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Tìm cực trị hàm số bằng máy tính casio

1) KIẾN THỨC NỀN TẢNG Điểm cực đại, cực tiểu : Hàm số f liên tục trên $\left( {a;b} \right)$ chứa điểm ${x_0}$ và có đạo hàm trên các khoảng $\left( {a;{x_0}} \right)$ và $\left( {{x_0};b} \right)$ . Khi đó : Nếu $f’\left( {{x_0}} \right)$ đổi dấu từ âm sang dương khi x qua điểm ${x_0}$ thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm ${x_0}$ Nếu $f’\left( {{x_0}} \right)$ đổi dấu từ dương sang âm khi x qua điểm ${x_0}$ thì hàm số đạt cực đại tại điểm ${x_0}$ 2) VÍ DỤ MINH HỌA VD1-[Thi thử chuyên KHTN –HN lần…

Xem tiếp...
giải toán bằng máy tính casio
Posted in máy tính casio Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Cách tìm khoảng đồng biến nghịch biến bằng máy tính casio từ cơ bản tới nâng cao

Xét khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số trên một khoảng thực chất là ta dẫu của đạo hàm hàm số y’ trên khoảng đó. Để tìm khoảng đồng biến và nghịch biến ta có nhiều cách tuy nhiên trong bài này ta sẽ sử dụng máy tính casio để tìm khoảng đồng biến nghịch biến I) KIẾN THỨC NỀN TẢNG Tính đồng biến nghịch biến: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng I. Nếu $f’\left( x \right) \ge 0$ với mọi $x \in I$ (hoặc $f’\left( x \right) \le 0$ với mọi $x…

Xem tiếp...
giải toán bằng máy tính casio
Posted in máy tính casio Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số bằng máy tính casio

1) PHƯƠNG PHÁP – Bước 1: Để tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên miền [a, b] ta sử dụng máy tính Casio với lệnh MODE 7 (Lập bảng giá trị) – Bước 2: Quan sát bảng giá trị máy tính hiển thị, giá trị lớn nhất xuất hiện là max , giá trị nhỏ nhất xuất hiện là min – Chú ý: Ta thiết lập miền giá trị của biến x Start a End b Step $\frac{{b – a}}{{19}}$ (có thể làm tròn để Step đẹp) Khi đề bài liên…

Xem tiếp...
đồ thị hàm số
Posted in Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

88 chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Trần Công Diêu LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Ngọc Đàn LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trương Công Việt LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong LINK TẢI Chuyên đề Bài tập…

Xem tiếp...
đồ thị hàm số
Posted in Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Trần Công Diêu

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Trần Công Diêu  Link tải

Xem tiếp...
đồ thị hàm số
Posted in Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Ngọc Đàn

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Ngọc Đàn LINK TẢI

Xem tiếp...
đồ thị hàm số
Posted in Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo LINK TẢI

Xem tiếp...
đồ thị hàm số
Posted in Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trương Công Việt

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trương Công Việt LINK TẢI

Xem tiếp...
đồ thị hàm số
Posted in Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong

Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong LINK TẢI

Xem tiếp...