Tháng Tư 15, 2024

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình $f(x)=m$ có ba nghiệm thực phân biệt?
A. $\left[ { – 1;2} \right]$
B. $\left( { – 1;2} \right)$
C. $\left( { – 1;2} \right]$
D. $( – \infty ;2]$
Hướng dẫn
Dựa vào bảng biến ta dễ thấy đường thẳng $y=m$ cắt đồ thị hàm số y=f(x) tại 3 điểm phân biệt khi: $-1