Tháng Tư 16, 2024
cực trị hàm số

Cực trị hàm số và 5 bài toán liên quan trong bài thi hàm số

Cực trị hàm số đã được nêu khá nhiều ở bài viết trước. Trong bài viết này tôi sẽ bàn tới 5 vấn đề thường gặp khi giải bài toán liên quan. Vấn đề gồm có:

  • VẤN ĐỀ 1. TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
  • VẤN ĐỀ 2. Tìm tham số m để hàm số đạt cực trị tại x$_0$ cho trước
  • VẤN ĐỀ 3. TÌM THAM SỐ M ĐỂ HÀM SỐ CÓ HOẶC KHÔNG CÓ CỰC TRỊ
  • VẤN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA CÁC ĐIỂM CỰC TRỊ
  • VẤN ĐỀ 5. TÌM THAM SỐ M ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC TRỊ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

Chúng ta cùng nhau vào tìm hiểu 5 vấn đề này nhé:

Link tải về