Tháng Tư 18, 2024
cực trị hàm số

Cực trị hàm số chứa tham số và không chứa tham số

Cực trị hàm số chứa tham số và cực trị hàm số không chứa tham số là phần quan trọng trong bài toàn liên quan tới hàm số, sau đây chúng ta cùng đi vào các bài toán cực trị chứa tham số và cực trị không chứa tham số, loại toán này đòi hỏi chúng ta phải vững lí thuyết và có tư duy tối hơn. Xin nhắc rằng nếu loại không chứa tham số chưa thành thạo thì đừng nên tiếp cận ngay dạng toán cực trị hàm số chứa tham số.

Link tải về