Tháng Ba 5, 2024
cực trị hàm số

Cực trị của hàm số và 4 dạng toán thường gặp

Cực trị của hàm số và 4 dạng toán thường gặp là tài liệu dài 31 trang được phân dạng chi tiết như sau:

  • Dạng toán 1. Tìm cực trị của hàm số
  • Dạng toán 2. Phương trình đường thẳng nối hai điểm cực trị của hàm số
  • Dạng toán 3. Tìm tham số để hàm số đạt cực trị tại điểm được chỉ ra
  • Dạng toán 4. Tìm tham số m để hàm số có n cực trị thỏa mãn điều kiện K.

Xin gửi tới các bạn tài liệu này:


Link tải về