Tháng Ba 1, 2024
cực trị hàm số

Cực trị hàm số trong chuyên đề khảo sát hàm số

Cực trị hàm số là dạng bài quan trọng. Xin giới thiệu với mọi người chuyên đề cực trị hàm số của thầy lê Bá Bảo. Tài liệu này gồm 47 trang, tài liệu được trình bày hết sức chi tiết và được phân thành 3 dạng

    • Dạng toán 1: Xác định điểm cực trị và cực trị hàm số
    • Dạng toán 2: Xác định số điểm cực trị, cực trị hàm số
    • Dạng toán 3: Tìm điều kiện của tham số để hàm số có cực trị và cực trị hàm số thỏa mãn các yêu cầu khác.