Tháng Tư 18, 2024
cực trị hàm số

172 câu trắc nghiệm cực trị hàm số được phân dạng mức độ

Cực trị hàm số là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất mà hàm số có thể đạt được. Trong hình học, nó biểu diễn khoảng cách lớn nhất từ điểm này sang điểm kia và khoảng cách nhỏ nhất từ điểm này sang điểm nọ. Cực trị hàm số thường xuyên xuất hiện trong đề thi chính thức của bộ giáo dục và đào tạo.

Tài liệu “172 câu trắc nghiệm cực trị hàm số được phân dạng mức độ” do thầy Phạm Văn Huy biên soạn hết sức chi tiết. Với mong muốn học sinh dễ hoc, dễ hiểu thầy Huy đã biên soạn tài liệu này gồm

  1. 172 câu trắc nghiệm cực trị hàm số.
  2. Các ví dụ được phân dạng chi tiết theo từng mức độ nên học sinh mất gốc cũng như học sinh học hoàn toàn có thể học
  3. Tài liệu cực trị hàm số này có 52 trang
  4. Sau mỗi câu sẽ là phương pháp, lời giải hết sức cụ thể

Link tải về