Tháng Tư 16, 2024
cực trị hàm số

Hướng dẫn giải chi tiết các dạng toán cực trị hàm số

Dạng cực trị hàm số là một phần rất quan trọng thường xuyên gặp trong đề thi ĐH – THPT QG môn Toán nhất là những năm gần đây. Do đó chúng tôi gửi tới bạn tài liệu hướng dẫn giải chi tiết các dạng cực trị hàm số. Tài liệu này bao gồm 79 trang do Th.s Đặng Việt Đông biên soạn.

Tài liệu này gồm 4 dang:

  • DẠNG 1: TÌM CỰC ĐẠI – CỰC TIỂU CỦA HÀM SỐ
  • DẠNG 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM BẬC 3
  • DẠNG 3: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ BẬC 4 TRÙNG PHƯƠNG
  • DẠNG 4: CỰC TRỊ CÁC HÀM SỐ KHÁC


Link tải về