Tháng Ba 5, 2024
cực trị hàm số

Cực trị hàm số và các dạng toán liên quan xuất hiện trong đề thi

Cực trị hàm số và các dạng toán liên quan xuất hiện trong đề thi là tài liệu có  24 trang được trình bày khá là chi tiết gồm có cơ sở lý thuyết, các chú ý, hình vẽ minh họa về cực trị hàm số, các ví dụ của cực trị hàm số được trích dẫn trong đề thi thử của các sở và trường chuyên.

Link tải về