Tháng Ba 1, 2024

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ sau:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ sau:

Hỏi với giá trị thực nào của m thì đường thẳng y=2m cắt đồ thị hàm số đã cho tại hai điểm phân biệt.
A. m=2
B. 02
Hướng dẫn
Đường thẳng y=2m cắt đồ thị hàm số đã cho tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi
$\left[ \begin{array}{l} 2m < 0\\ 2m > 4 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} m < 0\\ m > 2 \end{array} \right.$