Tháng Tư 19, 2024

Cho hàm số $y = 3\ln ({x^2} + x + 1)$ có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) với trục hoành.

Cho hàm số $y = 3\ln ({x^2} + x + 1)$ có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) với trục hoành.
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Hướng dẫn
Phương trình hoành độ giao điểm của (C) với Ox là:
$2\ln ({x^2} + x + 1) = 0 \Leftrightarrow {x^2} + x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 0\\ x = – 1 \end{array} \right.$
Vậy (C) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.